> จังหวัดนครพนม | สาธารณรัฐประชาชนจีน > จังหวัดนครพนมเลี้ยงต้อนรับนายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

จังหวัดนครพนมเลี้ยงต้อนรับนายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว

Posted on January 11, 2015 | Comments Off

 

วันที่ 8 มค.58 เวลา 19.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับ นายหลี่ เจิ้งถาง รองนายกเทศมนตรี เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาประชุมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ณ รร.ฟอจูน ริเวอร์วิว อ.เมืองนครพนม

Comments are closed .

Translate »