> จังหวัดนครพนม | สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม > 10/1/57 หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์

10/1/57 หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์

Posted on January 11, 2015 | Comments Off

 

สรุปข้อตกลงการประชุม10/1/57หอการค้านครพนมกับหอการค้าจังหวัดฮาติงห์
1.ให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าของไทย-เวียดนามระหว่างเมืองนครพนมและฮาติงห์โดยแต่ละจังหวัดจะจัดหาสถานทีเพื่อนำสินค้าขอแต่จังหวัดมาจำหน่าย
2.จะร่วมมือกันแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเช่นด้านภาษีและการขนส่งในการนำสินค้ามาจำหน่ายระหว่างนครพนมกับฮาติงห์
3.เป็นตัวแทนที่ปรึกและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเข้าไปลงทุนระหว่างสองเมืองนี้
โดยมีนายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม และท่านเลขาธิการพรรคและรองนายกเทศมนตรีจังหวัดฮาติงห์ เป็นหัวหน้าคณะแต่ละฝ่ายาร่วมประชุมหารือ

 

Comments are closed .

Translate »