> จังหวัดนครพนม | สาธารณรัฐประชาชนจีน > 23 มค.58 คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ เยือนนครพนม

23 มค.58 คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ เยือนนครพนม

Posted on January 23, 2015 | Comments Off

23 มค.58  1400  น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผวจ.นครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครพนม ประชุมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างหวัดนครพนม กับ คณะผู้แทนอ่าวเป่ยปู้ นำโดย ท่านหวัง เซียงฉาง รองผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ และความร่วมมือพัฒนาอาเซียน เขตปกครองตนเองจ้วงกว่างชี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 3

Comments are closed .

Translate »