> จังหวัดนครพนม > 23 ม.ค.58 เสวนา “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดยกรมอาเซียน

23 ม.ค.58 เสวนา “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดยกรมอาเซียน

Posted on January 23, 2015 | Comments Off

 

23 ม.ค.58 เวลา 09.00 น. นายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการเสวนาภายใต้หัวข้อ “นครพนมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้อีก 3 ท่าน คือ 1.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2.นายดุสิต เมนะพันธุ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ 3.รศ.สำรวจ อินแบน ประธานคณะทำงาน ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ รวม 130 คน ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม

Comments are closed .

Translate »