> จังหวัดนครพนม > 12/2/58 สัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM)

12/2/58 สัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM)

Posted on February 14, 2015 | Comments Off

12 กพ.58 09.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ร่วมพิธีเปิดสัมมนาเชิงธุรกิจ (BUSINESS FORUM) มหกรรมการค้าชายแดน และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในเรื่อง “ศักยภาพของจังหวัดนครพนมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ณ ห้องเสาร์ทอง โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

 

Comments are closed .

Translate »