จังหวัดฮาติงห์

1369846099-pantipviet-o376052376IMG_4712

จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1. ศักยภาพและข้อได้เปรียบของจังหวัดฮาติงห์

จังหวัดฮาติงห์อยู่ในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของเขตภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนาม    ทิศเหนือติดกับจังหวัดเงอานห์ ทิศใต้ติดกับจังหวัดกวางบิงห์ ทิศตะวันตกติดกับประเทศลาว ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออกด้วยชายฝั่งยาว 137 กม. มีประชากรราว 1.3 ล้านคน อาศัยอยู่กระจายทั้งหมด 12 อำเภอ โดยมีศักยภาพและข้อได้เปรียบจังหวัดอื่นดังนี้

1.1 ด้านภูมิศาสตร์

จังหวัดฮาติงห์ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม และเมืองดานัง       ด้วยระยะทางประมาณ 350 กม. อยู่ห่างจากสนามบินวิงห์-เงอานห์ ประมาณ 50 กม. และเขตเศรษฐกิจ    หวุงอ๋าง อยู่ห่างจากสนามบินดงเห่ย-กวางบิงห์ ประมาณ 70 กม. นอกจากนี้ กำลังทำการปรับปรุงและขยายทางหลวงหมายเลข A1 ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาเดินทางจากฮาติงห์ไปสนามบินวิงห์ไม่ถึง 45 นาที และไม่เกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเดินทางไปสนามบินดงเห่ย

จังหวัดฮาติงห์ตั้งอยู่บนเส้นทางเศรษฐกิจตกวันตก-ตะวันออก ถือว่าเป็นประตูที่สั้นที่สุดไปสู่ทะเลจากประเทศลาว และยังเป็นประตูออกสู่จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ     เมียนมาร์อีกด้วย

1.2 ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ

จังหวัดฮาติงห์มีแหล่งทรัพยากรธรณี ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมเกือบ 50% ของปริมาณแร่เหล็กของประเทศ โดยเฉพาะเหมืองแร่เหล็กแถกแค ที่มีปริมาณสำรองประมาณ 544 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในช่วงดำเนินการแกะดินชั้นบน ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงการออกแบบทางเทคนิคให้เสร็จสมบูรณ์ ด้วยปริมาณแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเหมืองแร่แถกแค จังหวัดฮาติงห์จึงเป็นฐานของอุตสาหกรรมเหล็ก ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ระดับชาติ

จังหวัดฮาติงห์มีชายฝั่งทะเล ยาวประมาณ 137 กม. เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชายฝั่งยาวที่สุดในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพประมงที่กว้างขวาง มีความสะดวกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีอ่าวหลายแห่งที่เหมาะสำหรับการลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือ และพัฒนาระบบโลจิสติก ซึ่งท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดคือท่าเรือเซินเยือง ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งทางบกระหว่างประเทศ สามารถรับน้ำหนักเรือได้มากกว่า 300 000 DWT นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่สวยงาม ที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศน์

1.3 ด้านเศรษฐกิจ

จังหวัดฮาติงห์ มีเขตเศรษฐกิจสำคัญของประเทศอยู่ 2 แห่ง คือ

- เขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง ถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเอนกประสงค์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22 781 ไร่ เป็นหนึ่งใน 5เขตเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลสำคัญของประเทศ ตั้งอยู่บนเส้นทางสัญจรเหนือ-ใต้และเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก สามารถเชื่อมต่อศูนย์กลางเศรษฐกิจต่างๆในประเทศผ่านเส้นทางหมายเลข A1 เส้นทางโฮจิมินห์ และเส้นทางรถไฟเหนือ-ใต้ และเข้าถึงเขตภาคกลางของประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยใช้เส้นทางหมายเลข 8A และ 12 ผ่านด่านชายแดนเกาแตรว และ ด่านชายแดนจาลอ

ภายในเขตเศรษฐกิจนี้ มีท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง-เซินเยือง ที่อนุญาตเรือที่มีคว่ามจุ 30 ล้านตัน/ปี สามารถสัญจรเข้าออกได้ ท่าเรือแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่ทะเลที่สั้นที่สุดของประเทศลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นอกจากท่าเรือน้ำลึกแล้ว ยังประกอบด้วยอุตสาหกรรมเสาหลักทางยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ โครงการคอมเพล็กผลิตเหล็ก ด้วยความจุ 15-20 ล้านตัน ศูนย์การผลิตพลังงานไฟฟ้า 6300 MW ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ ทางปิโตรเคมี ด้วยความจุ 16 ล้านตัน และอุตสาหกรรมการให้การบริการสนับสนุน           ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการมากกว่า 200 รายเข้ามาทำสัญญาลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1.6 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ มีหลายโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ และประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึง เช่น โกดังก๊าซเหลวธรรมชาติเขตภาคกลางตอนบน โกดังน้ำมันใหญ่หวุงอ๋าง ท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง เป็นต้น และยังมีโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการ อาทิ โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าหวุงอ๋าง 1 มีกำลังผลิต 1200 MW ด้วยเงินลงทุนจำนวน 1.5 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ มีโครงการอุตสาหกรรมผลิตเหล็กเต็มรูปแบบ และท่าเรือน้ำลึกเซินเยือง โครงการก่อสร้างโรงแรม 5 ดาว และอาคารสำนักงาน อพาร์ทเมนท์ โครงการย่านท่องเที่ยวและบริการบริเวณทะเลสาบ Tau Voi โครงการศูนย์การค้า สร้างคอนโดฝูวิงห์ อีกทั้ง โครงการใหญ่ๆ เช่นโรงกลั่นน้ำมันกำลังผลิต 16 ล้านตัน/ปี โรงผลิตเหล็ก กำลังผลิต 4.5 ล้านตัน/ปี โรงผลิตไฟฟ้าหวุงอ๋าง2 กำลังผลิต 1200 MW โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างประเทศเกาแตรว (ติดกับแขวงบอลิคำไซ ประเทศลาว) เป็น 1 ใน 8 เขตเศรษฐกิจชายแดนที่สำคัญของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ใจกลางเส้นทางจราจรเชื่อมโยงการขนส่งข้ามทวีปตะวันออก-ตะวันตก มีบทบาทสำคัญในการขยายความร่วมมือขออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ถือว่าเป็นจุดผ่านการขนส่งของ 9 จังหวัด 3ประเทศ (ไทย – ลาว – เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8A นอกจากเส้นทางหมายเลข 8A เขตเศรษฐกิจนี้ ยังเชื่อมต่อกับเส้นทางโฮจิมินห์ และทางหลวงหมายเลข 1A และท่าเรือน้ำลึกหวุงอ่าง – เซินเยือง โดยรัฐบาลลาวและเวียดนามได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจแนวชายแดนตามรูปแบบ 2ประเทศ 1นโยบาย เพื่อลดขั้นตอนทางศุลกากรลง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1.4 ด้านการคมนาคมขนส่ง

มีเส้นทางจราจรหลักของประเทศพาดผ่าน สายเหนือ-ใต้ มีเส้นทางหลวงหมายเลข1 เส้นทางโฮจิมินห์ มีแผนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษ ผ่านจังหวัดฮาติงห์ มีทางหลวงหมายเลข 8A และ 12A เชื่อมต่อกับด่านชายแดนเกาแตรวและด่านจาลอ (จังหวัดกวางบิงห์) และเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง

1.5 ด้านแรงงาน เทคโนโลยี

มีกลุ่มแรงงานเยาวชนจำนวนมากที่ได้รับการฝึกหัดอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง ขยันขันแข็ง โดยต้นทุนค่าแรงมีเพียง 60% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศ ราคาที่ดินก็ต่ำกว่าศูนย์กลางอุตสาหกรรมและในเมืองใหญ่ของเวียดนาม และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.6 ด้านผังเมือง

จังหวัดฮาติงห์ได้รับการอนุมัติให้จ้างบริษัทการปรึกษาชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถึงปี 2020 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2050 การวางผังเมืองได้ใช้แนวทาง โมเดลเพชร ที่จะพิสูจน์ถึงทางเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นเสาหลักสำหรับการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่อุตสาหกรรมเหล็ก เกษตรกรรม การค้า การขนส่ง การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก สิ่งทอ ก่อสร้าง การศึกษาและการฝึกอบรม โทรคมนาคมและสัญญาบริการภายนอก (Outsource) การกลั่นน้ำมัน เป็นต้น ขณะเดียวกันมีการวางผังแบ่งโซนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย โซนเศรษฐกิจทะเลและชายฝั่งทะเล โซนเศรษฐกิจศูนย์กลางบนทางหลวงหมายเลข 1A โซนเศรษฐกิจบนภูเขา โซนเศรษฐกิจตอนกลาง ภาคการผลิตและเส้นทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการผลิตของอุตสาหกรรมหนักในเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋างและเหมืองแร่เหล็กแถกแค สร้างเมืองต่างๆบนทางหลวงหมายเลข 8 จากด่านชายแดนเกาแตรว ถึงท่าเรือซวนหาย และตามเส้นทางหลวงโฮจิมินห์ เป้าหมายในปี 2020 จังหวัดฮาติงห์จะกลายเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม

2. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ-สังคม

ในปีที่ผ่านๆมา สถานการณ์ของประเทศและและภูมิภาคโดยทั่วไปยังค่อนข้างมีความยากลำบาก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจช้า แต่ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษของรัฐบาล จังหวัดฮาติงห์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในประเทศ โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจ คิดเป็น 10.65% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในปีพ.ศ. 2555 ค่าGDP สำหรับภาคอุตสาหกรรม คิดเป็น 36.7% ภาคการค้าและบริการ 31.1% ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ การประมง 32.2% สำหรับในปีพ.ศ. 2556 คาดว่า GDP จะเพิ่มเป็น 16.5% และปี 2557 เป็น 18%

การดึงดูดด้านการลงทุนของจังหวัดฮาติงห์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศ

3. นโยบายการลงทุน

ฮาติงห์เป็นจังหวัดหนึ่งในท้องถิ่นที่รัฐบาลได้รับสิทธิพิเศษมากที่สุดตามข้อกำหนดของรัฐบาล โดยมี 4 กลยุทธ์ ดังนี้

- มุ่งเน้นการส่งเสริมการปฏิรูปการปกครอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลไกปกครองของหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้โปร่งใส พัฒนากลยุทธ์ภายในเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายนอก

- ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ปรับโครงสร้างการลงทุน โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต การให้บริการ ระบบธนาคาร โครงสร้างธุรกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโต

- มุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยเฉพาะการปรับปรุงถนนสายหลักที่ใช้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจและภูมิภาคต่างๆ ขณะเดียวกัน ค่อยๆลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาแตรว  และการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศให้มากที่สุด

- มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ จังหวัดฮาติงห์ยังมีนโยบายให้สิทธิพิเศษและให้ความช่วยเหลือนักลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน การถมที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และอื่นๆ เช่น

- สำหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหวุงอ๋าง จะรับอัตราภาษีรายได้ 10% เป็นระยะเวลา 15 ปี และได้รับการยกเว้นภาษี 4 ปีถัดไป และลดอัตราภาษี 50% ใน 9 ปีถัดไป อีกทั้งได้ยกเว้นภาษีนำเข้าเป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต และได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 15 ปี

- สำหรับลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาแตรว สินค้าในเขตนี้ จะเป็นสินค้าปลอดภาษี (ทั้งมูลค่าเพิ่มแลสรรพสามิต) สำหรับผู้ที่จะลงทุนใขตนี้จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินใน 11 ปีแรก และได้รับอัตราค่าเช่าที่ดิน 30% นับจากปีที่ 12 เป็นต้นไป สำหรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล คิดเป็น 10% ภายใน 15 ปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นใน 4 ปีแรก และ9 ปีถัดไป ลด 50%

- สำหรับพื้นที่อื่นๆ จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการสำรวจและเคลียร์พื้นที่ รวมถึงการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

ลำดับความดึงดูดนักลงทุนของจังหวัดฮาติงห์ มีดังนี้

- อุตสาหกรรมเหล็ก ด้วยกำลังผลิต 2030 จาก 15-20 ล้านตัน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-  สินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Leave a Reply

Translate »