จังหวัดเหงะอานห์

          เหงะอาน หรือ แง่อาน เป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีเนื้อที่ประมาณ 16,487 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 3 ล้านคน ทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศลาว  (แขวงบอลิคำไซ เชียงของและหัวพัน) ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก มีชายหาดที่มีชื่อเสียงคือ หาดเกื๋อหล่อ (Cửa Lò) และหาดเกื๋อโห่ย (Cửa Hội) เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์

1

จังหวัดเหงะอานห์บ้านเกิดท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ คือจังหวัดเหงะ อาน ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานรูปเหมือนท่านประธานโฮจิมินห์ที่แกะสลักจากหินตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะของเมืองวิงห์

 LocationVietnamNgheAn

การปกครองแบ่งเป็น 2 เมือง คือเมืองเกื๋อหล่อ 1 6 3 กับเมืองไตหัว และ 1 เมืองใหญ่ คือเมืองวิงห์       และมี 17 อำเภอ 437 ชุมชน

- ด้านการศึกษา :

จังหวัดเหงะอานห์ มี มหาวิทยาลัย 2 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเขตเมืองวิงห์

เมืองวิงห์

บ้านเกิดท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ คือจังหวัดเหงะอาน ปัจจุบันมีอนุสรณ์สถานรูปเหมือนท่านประธานโฮจิมินห์ที่แกะสลักจากหินตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนสาธารณะของเมืองวิงห์

เมืองวิงห์ มีหาด เกา เลอ (GAU LO BEACH) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีหาดทรายสีขาวละเอียดยาว 10 กม. ชายหาด Cua Lo สามารถเชื่อมต่อกับเกาะ Hon Ngu, Hon Mat, Lan Chau ทั้งหมดนี้ทำให้ชายหาด Cua Lo กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งให้กับนักท่องเที่ยว

เมืองวิงห์ มีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ก่วย เจาว อยู่ที่ หมู่บ้านก่วย เจาว อำเภอ ก่วย เจาว ห่างจากเมืองวิงห์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 1975 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1976 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ต่างๆของชนเผ่าต่างๆ

ออกจากพิพิธภัณฑ์ เดินทางมุ่งหน้าไปหมู่บ้านชาวเผ่าผู้ไท ไปดูบ้านของชนเผ่าผู้ไทที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันหมู่บ้านผู้ไทที่เมืองก่วยเจา จังหวัดเหงะอาน เป็นหมู่บ้านที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นชาติพันธุ์ชนเผ่าผู้ไท ในเวียดนาม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ รวมถึงการต้อนรับอันอบอุ่นด้วยประเพณีการดื่มเหล้าอุ หรือเหล้าไห ที่ต้องดื่มพร้อมกันกับความเชื่อที่ว่าความทุกข์จะหายไปความโชคดีจะเข้ามาสู่ท่าน อีกทั้งมีการจำหน่ายผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอที่มีลายผ้าแบบดั้งเดิมกับแบบประยุกต์ที่มีความสวยงาม

3

เมืองวิงห์ จังหวัดเหงะ อาน มีหาด เกา เลอ (GAU LO BEACH) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีหาดทรายสีขาวละเอียดยาว 10 กม. ชายหาดCua Lo สามารถเชื่อมต่อกับ เกาะ Hon Ngu, Hon Mat, Lan Chauทั้งหมดนี้ทำให้ชายหาด  Cua Lo กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งให้กับนักท่องเที่ยว

 

6

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ก่วย เจาว อยู่ที่ หมู่บ้านก่วย เจาว อำเภอ ก่วย เจาว ห่างจากเมืองวิงห์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 145 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 1975 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1976 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ต่างๆ

Leave a Reply

Translate »