รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140830 พย.57 นายเหงียน ฮอง ลอ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ พาผู้แทนจากประเทศไทยนำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ ศึกษาดูงานหัวใจหลักของจังหวัดฮาติงห์ 3 แห่ง คือ » Continue Reading

ผู้ว่าการนิคมอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสำรวจช่องทางการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย/จังหวัดนครพนม และจังหวัดฮาติงห์

November 17, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

 

เมื่อ 140730 พย.57 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม นายเหงียน แทง บิงห์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดฮาติงห์ นายวีระพงษ์ ชัยเพิ่ม    สส.เวียดนาม ณ ศาลาการจังหวัดฮาติงห์ โดยมีประเด็น
จังหวัดฮาติงห์ ให้ความสำคัญกับการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเป็นอันดับแรก » Continue Reading

ประชุมหารือพร้อมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ จ.ฮาติงห์ 25 ต.ค. 57

October 28, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00 น. หอการค้าจังหวัดนครพนม นำโดยนายชาญยุทธ อุปพงษ์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันต้อนรับคณะจากสมาคมนักธุรกิจเทศบาลนครฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม จำนวน 10 ท่าน นำโดย นาย เหวี่ยน เวียด เงิน ประธานหัวหน้าคณะ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบการจากจังหวัดนครพนม ประเทศไทย ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม

» Continue Reading

ผวจ.นครพนม นำคณะจับคู่ธุรกิจกับจังหวัดฮาติงห์

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

20140517_15372620140517_193035
เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม ผู้ประกอบการภาคเอกชน จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการจังหวัดฮาติงห์ โดยจังหวัดฮาติงห์ มีความต้องการและสนับสนุนนักธุรกิจจากจังหวัดนครพนมที่มาลงทุนในประเภท » Continue Reading

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง

May 22, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาชนจีน| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

แผนที่แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านสะพานมิตรภาพทั้ง 3 แห่ง (ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม – สาธารณรัฐประชาชนจีน) สู่เมืองวินห์ เมืองฮานอย เวียดนาม และนครหนานหนิง จีน

แผนที่หนานหนิง2

MOU ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม จีน (ฉงจั่ว) – ไทย (นครพนม)

May 21, 2014 Category :สาธารณรัฐประชาชนจีน Off

IMG_9892  IMG_9998
เมื่อวันที่ 19-25 เมษายน 2557 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะผู้บริหารจังหวัดนครพนม ภาคเอกชน ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ดังนี้

1. เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

- นิคมอุตสาหกรรมไทย – จีน (ฉงจั่ว)

- ด่านชายแดนผิงเสียง ด่านการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม

- สำนักงานเทศบาลเมืองฉงจั่ว

- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าศูนย์การค้าอาเซียน (ASEAN City)

- น้ำตกเต๋อเทียน น้ำตกชายแดน 2 แผ่นดิน (จีน-เวียดนาม) » Continue Reading

MOU ทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

March 28, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Off

ในวันที่ 19 มีค.57 เวลา 11.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับคณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ และรับฟังสรุปทดลองเดินรถโดยสารนครพนม-คำม่วน สปป.ลาว-ฮาติงห์ สส.เวียดนาม

1962880_10200703050657958_1375867809_n1981751_10200703046377851_1765813183_n » Continue Reading

ถ้ำกองลอ

March 15, 2014 Category :สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Off

O10498960-16 O10498960-19

ระยะทางการเดินทาง โดยใช้รถตู้เป็นพาหนะโดยสาร » Continue Reading

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557

March 10, 2014 Category :จังหวัดนครพนม| สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1

ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม ราชอาณาจักรไทยและจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

13940344698691394034452616    

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คณะผู้แทนจังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย นายหวอ กิม กึ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮาติงห์ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจังหวัดนครพนม นำโดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามบันทึกช่วยจำว่าด้วยสัมพันธไมตรี ระหว่างจังหวัดนครพนมกับจังหวัดฮาติงห์ ลงวันที่ 5 มกราคม 2557 ที่ได้จัดทำขึ้นที่จังหวัดฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีประเด็นหารือ ดังนี้ » Continue Reading

ระเบียบข้อกฏหมาย แนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

February 27, 2014 Category :จังหวัดนครพนม Off

Translate »